Dataskydd/Sekretesspolicy hos Röros Metall AS

Detta dokument ger dig information om hur vi på Röros Metall hanterar dina personuppgifter som vi har lagrade i vår marknadsföringsdatabas och tillhörande system, (och som vi kommer att fortsätta med).

 • Information som du väljer att ge till Röros Metall genom deras hemsida eller på andra sätt.

 

 • Information hämtat ifrån Röros Metalls system om hur du hanterar/använder Röros Metalls hemsida och Röros Metalls interaktioner med dig. Detta inkluderar också information inhämtad ifrån informationskapslar och andra liknande verktyg.

Du behöver inte ha registrerat dig eller ha angivit personuppgifter för att kunna använda Röros Metalls huvudhemsida. Du behöver enbart ange ditt namn, adress, telefon och e-postadress för att registrera/genomföra köp (samt bekräfta att du är över 16 år). Alla informationsfält är valfria.
Röros Metall lagrar enbart dina uppgifter så att vi kan hantera din order och leverera denna till dig.

Behandlingsansvarlig av information är:
Röros Metall A/S
Stamphusveien 11
7374 Röros
Norge

Syftet med att behandla dina personupplysningar är allt Röros Metall gör med informationen om dig, inklusive insamling, lagring, användning och publikation.
Huvudsyftet som Röros Metall behandlar dina personupplysningar är för marknadsföring av deras produkter, inklusive direkt marknadsföringskommunikation med dig.
Detta inkluderar också:

 

 • Identifikation av dig då du kontaktar oss
 • Kontrollera dina inställningar så att du sparar tid när du söker på vår hemsida
 • Behandla dina förfrågningar om att delta i marknadsföringskampanjer
 • Övervaka och lagra kommunikation gjort på telefon och skriftligt för kvalitetssäkring och efterlevnadsändamål, samt för att behandla dina klagomål/frågor
 • Förstå vilka delar av Röros Metalls hemsida, och vilka produkter och tjänster som är mest intressanta för dig

Om du väljer att ge information utöver det Röros Metall behöver, anses det vara på frivillig basis ifrån dig och betraktas som ett godkännande. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när du önskar. Du kan göra det genom att skriva till Röros Metall på adressen angiven ovan, eller genom att

kontakta (post@rorosmetall.no)

Som del av behandlingen, utför Röros Metall en automatisk profilering och beslutsfattning baserat på informationen de har lagrat om dig, detta för att kunna göra informationen som presenteras till dig mer relevant för dina intressen.
Om Röros Metall i framtiden skulle önska att behandla data om dig för ett annat ändamål, krävs att de först ger dig information om detta.
Det du har lämnat ditt medgivande till är att Röros Metall också kommer kunna använda dina personupplysningar till ändamål för elektronisk marknadsföringskommunikation med dig (vanligtvis via e-post) och kan innefatta:

 

 • Ifyllande av kundundersökningar och förfrågningar angående din uppfattning om våra produkter och tjänster.
 • Informera dig om våra produkter och tjänster eller erbjudande som kan vara av intresse för dig.
 • Informera dig om kampanjer, som t ex gratis produkter, tävlingar.
 • Marknadsanalyser och kundprofilering
 • Inbjudan till event.

Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke för detta extra ändamål (oavsett rätten till att protestera mot Röros Metalls behandling av data för de generella ändamål som är beskrivet ovan) när som helst genom att skriva till Röros Metall på adressen ovan, eller Kontakta post@rorosmetall.no

Röros Metall lagrar dina personupplysningar i en period av 5 år, efter sista kontakten med dig. Efter denna tid, kan viss information förbli lagrad, men i en anonym form eller som del av arkiverad information. Röros Metall använder tredjeparts till att utföra någon av behandlingsaktiviteterna på deras vägnar. Någon eller alla dina personupplysningar kan offentliggöras till dem, men de har bare tillåtelse till att använda den offentliga data till ändamål som Röros Metall har som orsak till att ha din data för, och i enighet med Röros Metalls förskrifter.

Som en «registrerad» har du laglig rätt till att be Röros Metall om tillgång till och korrigering av eller borttagande av personupplysningar, eller begränsning av behandling om dina uppgifter eller komma med invändningar mot behandling, samt rättigheter till uppgiftsportabilitet och rättighet till att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheterna. Röros Metalls rådgivare kan kontaktas genom att skriva till post@rorosmetall.no
Om du befinner dig utanför EU kommer Röros Metall att använda information till entreprenören i det området för att erbjuda tjänster. Detta är föremål för de lagstadgade skyddsåtgärderna.

Informationskapslar är datafiler som placeras på en enhet när den används till att besöka en hemsida. Dessa informationskapslar kan användas till många  ändamål, inklusive spårning av användarinställningar och besökta hemsidor under  användning av tjänsten. Du kan inaktivera informationskapslar i internet browserns inställningar. Några av funktionerna till Röros Metalls hemsida kommer då inte fungera fullständigt eller kan gå trögt om du inaktiverar informationskapslar. I tillägg ska du veta att om du blockerar informationskapslar, tas det inte hänsyn till vissa annonseringsinställningar som är beroende av informationskapslar.
Dessutom används analysverktyg som Google Incs Google Analytics till att samla in och analysera användarlogg, osv. Dessa använder förstapart-informationskapslar till att samla in information om din tillgång. Se Google Incs rådgivning för Google Analytics som använder denna tjänst: http://www.google.com/policies/privacy/

Detta dokument är bara för information om Röros Metalls marknadsföringsdatabas. Om Röros Metall behandlar information om dig i andra register, kommer du att informeras om detta.

Ges i enlighet med artikel 13 i förordningen om EU:s dataskydds/sekretesspolicy.

Med vänlig hälsning
Röros Metall AS