Personvernerklæring Røros Metall AS

Denne erklæringen gir deg informasjon om personopplysningene dine som er lagret i Røros Metall markedsføringsdatabase og tilknyttede systemer.
Røros Metall lagrer (og vil fortsette med dette).

 • Informasjon som du velger å gi til Røros Metall gjennom nettstedene deres eller andre steder
 • Informasjon innhentet fra Røros Metall egne systemer om hvordan du bruker Røros Metall`s nettsteder og Røros Metall`s interaksjoner med deg. Dette inkluderer informasjon innhentet fra informasjonskapsler og andre lignende verktøy.

Du trenger ikke å ha registrert deg eller ha oppgitt personopplysninger for å bruke Røros Metall`s hovednettsteder. Du trenger kun å oppgi navn, adresse, telefon og e-postadressen for å registrere/gjennomføre kjøp (samt bekrefte at du er over 16 år). Alle informasjonsfelt er valgfrie.
Røros Metall vil kun lagre dine opplysninger for å kunne gjennomføre/lever produkter og ordrebekreftelser.

Behandlingsansvarlig av informasjon er:
Røros Metall A/S
Stamphusveien 11
7374 Røros
Norge

Formålet ved å behandle personopplysningene dine innebærer alt Røros Metall gjør med informasjonen om deg, inkludert innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring.
Hovedformålet som Røros Metall behandler personopplysningene dine for er for markedsføring av deres produkter, inkludert direkte markedsføringskommunikasjon med deg.
Dette inkluderer å:

 • Identifisere deg når du kontakter oss
 • Kontrollere innstillingene dine slik at du sparer tid når du søker på nettstedet vår
 • Behandle forespørslene dine om å delta i markedsføringskampanjer
 • Overvåke og lagre kommunikasjon gjort på telefon og skriftlig for kvalitetssikring og overholdelsesformål, samt for å behandle klagene og spørsmålene dine
 • Forstå hvilke deler av Røros Metall nettsted, og hvilke produkter og tjenester som er mest interessante for deg

Hvis du velger å gi informasjon utover det Røros Metall krever at du gir, utgjør grunnlaget for behandling av denne informasjonen samtykket ditt som vist av at du avga informasjonen frivillig. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Du kan gjøre dette ved å skrive til Røros Metall på adressen vist ovenfor, eller på Kontakt (post@rorosmetall.no)
Som del av behandlingen, utfører Røros Metall noe automatisk profilering og beslutningstaking basert på informasjonen det har lagret om deg for å kunne gjøre informasjonen som er presentert til deg mer relevant for interessene dine.
Hvis Røros Metall i fremtiden skulle ønske å behandle dataene dine for et annet formål, må de først gi deg informasjon om det andre formålet.
Der du har samtykket, vil Røros Metall også bruke personopplysningene dine til formål for elektronisk markedsføringskommunikasjon med deg (vanligvis via e-post) og kan inkludere:

 • Utfylling av spørreundersøkelser og spørre deg om meningen din om våre produkter og tjenester
 • Varsle deg om produkter eller tilbud som kan være av interesse for de
 • Varsle deg om kampanjer, slik som gratis gaver, konkurranser og premietrekninger.
 • Markedsanalyse og kundeprofilering
 • Invitasjon til arrangement

Det rettslige grunnlaget for dette er ditt uttrykkelige samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt for dette ekstra formålet (uavhengig av retten til å protestere mot Røros Metall behandling av data for de generelle formålene beskrevet ovenfor) når som helst ved å skrive til Røros Metall på adressen vist ovenfor, eller Kontakt post@rorosmetall.no

Røros Metall lagrer personopplysningene dine i en periode på 5 år etter siste kontakt med deg. Etter den tid, kan noe informasjon forbli lagret, men i en anonymisert form eller som del av arkiverte registre. Røros Metall bruker tredjeparter til å utføre noen av behandlingsaktivitetene på deres vegne. Noe eller alle personopplysningene dine kan offentliggjøres til dem, men de har bare tillatelse til å bruke de offentliggjorte dataene til formål som Røros Metall beholder dataene dine for, og i tråd med Røros Metall forskrifter.

Som en «registrert» har du lovfestede rettigheter til å be Røros Metall om tilgang til og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling vedrørende deg selv eller komme med innsigelser mot behandling, samt rettigheter til dataportabilitet og rettigheten til å fremme en klage hos tilsynsmyndigheter. Røros Metall sin personvernrådgiver kan kontaktes ved å skrive til post@rorosmetall.no
Hvis du befinner deg utenfor EU kommer Røros Metall til å benytte informasjon til entreprenøren i det området brukt av for å tilby tjenester. Dette blir underlagt de lovfestede vernetiltakene.

Informasjonskapsler er datafiler som plasseres på en enhet når den brukes til å besøke en nettside. Disse informasjonskapslene kan brukes til mange formål, inkludert sporing av brukerinnstillinger og besøkte nettsteder under bruk av Tjenesten. Du kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger. Noen av funksjonene til Røros Metall`s nettsteder vil ikke fungere skikkelig eller kan gå tregt hvis du deaktiverer informasjonskapsler. I tillegg må du være klar over at hvis du blokkerer informasjonskapsler, blir noen annonseringsinnstillinger som er avhengig av informasjonskapsler ikke tatt hensyn til.
I tillegg brukes analyseverktøy som Google Incs Google Analytics til å samle inn og analysere brukerlogg, osv. Disse bruker førstepart-informasjonskapsler til å samle inn informasjon om tilgangen din. Se Google Incs personvernerklæring for personvernerklæringen for Google Analytics brukt av denne tjenesten: http://www.google.com/policies/privacy/
Denne erklæringen er bare om informasjon i Røros Metall sin markedsføringsdatabase. Hvis Røros Metall behandler informasjon om deg i andre registre, blir du varslet særskilt om dette.
Gitt i overholdelse med artikkel 13 av EUs personvernforordning

Med vennlig hilsen
Røros Metall AS