Köksfläkter med RørosHetta Sense

Följande köksfläktar levereras med RørosHetta Sense-teknik: