Världens smartaste köksfläkt

Med vår nya teknik, RørosHetta Sense, behöver du inte ägna en tanke åt köksventilationen.

Du behöver bara tänka på matlagningen – så tar tekniken i köksfläkten hand om resten. Elva inbyggda sensorer säkerställer automatiskt en optimal osupp-fångning. All teknik är inbyggd i köksfläkten och du kan därför välja den fläktdesign som passar dig och ditt kök bäst.

Bra ventilation är viktigt för hälsan. Den ser till att matos och andra föroreningar ersätts med frisk, ren luft. Köksfläkten har därför en avgörande betydelse för inomhusklimatet.

Vi vet dock att många tycker att det är svårt att använda fläkten korrekt – särskilt att ställa in rätt styrka i rätt tid. Dagens väl- isolerade bostäder gör det extra komplicerat att säkerställa ett optimalt luftutbyte.

 

 

BEKYMMERSLÖST
Vi har valt att skapa ventilationslösningar som gör att du slipper bekymra dig. Som första producent i världen har vi integrerat elva smarta sensorer i köksfläkten. Fläkten startar automatiskt och anpassar sig löpande till hur mycket matos det finns i köket.

Med vår världsnyhet RørosHetta Sense behöver du bara tänka på matlagningen – så sköter vår teknik resten. Ljudlöst och utan bekymmer.

De elva sensorerna mäter bland annat temperatur, organiska lukter, CO2, CO, partikelhalt och fukthalt i luften. Ett antal olika algoritmer, som baseras på ett stort antal matlagningssituationer, gör att den smarta köksfläkten vet precis vad den ska göra och när. Det gör att matoset fångas upp och inomhusklimatet alltid blir optimalt.

Referensvärdena bygger på Världshälsoorganisationen sine rekommendationer gällande inomhusklimat.

RÄTT VENTILATION I RÄTT TID
Många startar fläkten för sent. RørosHetta Sense startar redan innan det börjar osa från maten. Nivåerna justeras sedan successivt så att du kan njuta av matlagningen.

Även efter att maten har serverats är ventilationen viktig för att matlukten ska försvinna från bostaden – vilket många glömmer. RørosHetta Sense låter därför ventilationen stå på även efter att maten är färdiglagad, men i tyst läge så att matron inte störs.

Fläkten kan också enkelt ställas in på manuellt läge om du vill frångå de auto-matiska inställningarna.

 

APP MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

Via appen kan du kontrollera luftkvaliteten för att säkerställa ett optimalt inomhus- klimat. Du kan även övervaka och styra matlagningen – t.ex. se hur länge maten har kokat med eller utan lock, eller vilken temperatur plattan har när du ska börja steka biffen.

 

 

 

 

SPISVAKTEN RÄDDAR LIV
Nästan hälften av alla brandkårsutryck-ningar orsakas av spisbränder, och spisvakter har visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att förebygga bränder på. En spisvakt larmar om plattan blir för varm och bryter strömmen om ingen agerar på larmet.

Vi har marknadens mest avancerade spisvakt, och den vidareutvecklas löpande. RørosHetta Sense värmesensorer ger en extra trygghet eftersom de varnar med ljus och ljud om temperaturen blir för hög. Det skickas även ett meddelande till din mobil

Sense-tekniken är inbyggd i köksfläkten och du kan därför välja den fläktdesign som passar dig och ditt kök bäst.

Røroshetta SENSE är baserad på den ledande säkerhets- och AQ-sensorteknologin designad av Safera Oy, se www.safera.com/sense-integral.

PRODUKTER MED NY TEKNIK
Alla köksfläktar som levereras med RørosHetta Sense-tekniken tillverkas på RørosHettas fabrik i Røros. Köksfläktarna med den nya tekniken har olika form och design – men inuti är de likadana.