RörosHetta Panorama ger dig möjligheten att njuta av en vacker utsikt i ditt kök. Bänkfläkten med ett stort genomskinligt glas hissas automatiskt upp ifrån induktionshällen när du lagar mat, den döljs sedan helt när den inte används. Fläkttornet kommer upp i tre olika lägen, så att den anpassas efter dina olika kastrullers höjder och därmed ger effektivaste osuppfång.

RörosHettas bänksfläktar är de enda på marknaden som kan justera höjden på utsugsdelen. En bänkfläkt som fångar upp ånga och matos nära inpå kastrullen ger en optimal luftström inte bara för utsug, också för att få en lägre ljudnivå eftersom luftmotståndet blir mindre. Därför har vi som den enda leverantören, utvecklat hällfläktar med ventilationstorn som kommer upp ur hällen och som kan anpassas efter höjden på dina grytor och kastruller. För att optimera utsuget, kan Panorama ställas in i tre olika höjder, 10,20 eller 30 cm.