Korrekt installation

Dimensionen, längden och antal böjar på utsugskanalen är väldigt avgörande för hur mycket du i verkligheten får ut av motorns kapacitet samt hur hög ljudnivån ifrån insatsen i kåpan blir.
Använd kanaler som ger minsta möjliga motstånd. De bör vara så hala som möjligt invändigt. Försök så långt det är möjligt att undvika böjar på slangen/röret.
Används en flexibel slang så är det viktigt att denna sträckes ut maximalt och kapas i lämplig längd.

Några enkla tips

 • Använd så få böjar som möjligt
 • Välj ytterväggsgaller med minsta möjliga motstånd
 • Tillse att genomföringen i ytterväggen är så hal som möjligt
 • Säkerställ att kanalslangen är ordentligt utdragen
 • Rekommenderat avstånd mellan häll och fläktkåpa är 50-70 cm

Ljudnivå:

 1. Val av motor

  Undersök ljudnivån (dBA) på modellen och välj inte för hög motorkapacitet. Gällande EU-föreskrifter tillåter max 650m3/h, allt utöver det är endast möjligt att få på ”forcerat” läge i max 10 min.

 2. Lufthastighet

  Välj inte för kraftig motor, lufthastigheten är en av de främsta ljudkällorna. Rengör fettfiltret regelbundet för att minimera luftmotståndet.

 3. Motstånd i kanalen

  Har du möjlighet att välja en kanal på 150 mm istället för 125 mm så påverkas ljudnivån genom att bli ca 10% lägre samt att du får ca 10% bättre effekt/utsug.

Se vår montagevideo här: