Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til nogle af vores produkter, eller har du spørgsmål af mere generel art? Her finder du spørgsmål og svar på mange ting.

Emhætter og indsatser

Læs altid brugsanvisningen nøje. Mange problemer kan du sagtens løse selv. Fejl eller skader som er opstået som følge af fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering er ikke omfattet af reklamationsretten.

Servicefakturaer uden henvisning fra Røros Metall vil blive afvist. Ved henvendelse skal købsdato og typebetegnelse på emhættemodellen opgives. Typebetegnelsen findes på bagsiden af fedtfilteret.

Mulig årsag: Forkert ventil på ydervæg.
Løsning: Skift til lamelventil/jalousispjæld. Hold et stykke køkkenrulle eller A4 ark op under fedtfilteret. På trin 2 skal arket blive suget op og fæstne sig på fedtfilteret.

Mulig årsag: Forkert montering af ventilationskanalen.
Løsning: Kanalen skal så vidt muligt være udstrakt. Kontakt montøren. Hold et stykke køkkenrulle eller A4 ark op under fedtfilteret. På trin 2 skal arket blive suget op og fæstne sig på fedtfilteret.

Mulig årsag: Spjældet på toppen af motorkassen åbner sig ikke.
Løsning: Kontakt montøren.

Mulig årsag: Lukket spjæld.
Løsning: Tjek om spjældet åbner sig og at aftrækskanalen er udstrakt. Kontakt montøren.

Mulig årsag: Tilstoppet fedtfilter.
Løsning: Vask fedtfilteret godt i opvaskemaskinen eller opvaskebalje. Skal gøres mindst hver 2. måned.

Mulig årsag: For lidt lufttilførsel.
Løsning: Luften som blæses ud skal erstattes. Åbn døre til andre rum og sæt eventuelt vinduet på klem.

Mulig årsag: Lukket taghætte.
Løsning: Tjek at det er fri passage gennem taghætten, hvis kanalen går ud over taget.

Mulig årsag: Forkert montering/strømafbrud.
Løsning: Tjek hurtigkoblinger/ledninger/strømtilførsel. Kontakt montøren.

Mulig årsag: Defekt afbryderpanel.
Løsning: Kontroller først at 24 timers efterventilation ikke er aktiveret. Afbryd strømtilførselen i 1 minut. Hvis ikke dette virker, bestil da et nyt panel. Aflæs typebetegnelsen på modellen. Brug serviceskemaet nederst.

Mulig årsag: Defekt kredskort.
Løsning: Aflæs typebetegnelsen på modellen og bestil nyt. Brug serviceskemaet nederst.

Mulig årsag: Transformator defekt ved 20 W halogenpærer.
Løsning: Aflæs typebetegnelsen på modellen og bestil ny.

Mulig årsag: Defekt sikring ved 50 W halogenpærer.
Løsning: Skift til ny 1,6 ampere sikring. Fjern fedtfilter og indsæt ny sikring bagpå «FUSE» knappen.

Mulig årsag: Tilstoppet kanal/spjæld.
Løsning: Fjern evt. løse genstande fra ventilationskanalen. Tjek at spjældet åbner sig. Kontakt montøren.

Mulig årsag: Defekt/transportskadet motor.
Løsning: Aflæs typebetegnelsen og bestil ny motor.

Mulig årsag: Filterindikator.
Løsning: Rengør filteret og hold 24-timersknappen inde i 5 sekunder for at nulstille indikatoren.

Mulig årsag: Filterindikator.
Løsning: Rengør filteret og hold knap nr. 3 inde i 5 sekunder for at nulstille indikatoren.

Mulig årsag: Filterindikator.
Løsning: Rengør filteret og hold venstre knap (m/viftesymbol) inde i 3 sekunder for at nulstille indikatoren.

Produktsupport/fejlsøgning - Komfurvagt

Problem: Centralenheden reagerer ikke på nogen af knapperne og ingen af indikatorlamperne er tændt.
Løsning: Det ikke er strøm til centralenheden. Sørg for at strømforsyningen er korrekt koblet til stikkontakten. Sørg for at kontakten, hvor strømforsyningen er koblet til, er aktiv. 1: Tjek sikringerne. 2: kontroller tilslutningerne på kontakten. Sørg for at strømkablet er korrekt tilsluttet centralenheden. Kontakten bør være næsten helt inde i centralenheden. På grund af vandtæt struktur, er samlingen helt stram (gælder kun Siro R). Sørg for at strømkablet er korrekt tilsluttet strømforsyningen. Sørg for at der er strøm i køkkenet: kontroller sikringer og tilslutninger i forbrugerenheden og tjek mulige afbrydere.

Problem: Centralenheden reagerer ikke når bestemte knapper bruges i henhold til instruktionerne.
Løsning: Fejl på centralenheden. Komponent som må udskiftes. Kontakt leverandør.

Problem: Når du trykker på to knapper samtidig, er resultatet ikke som forventet.
Løsning: At holde to knapper nede samtidig er lidt vanskeligt. Prøv igen nøje ved først at trykke ja, holde justeringsmodusknappen nede og derefter ekstra knappen.

Problem: Indikatorlampens paneler lyser konstant lilla.
Løsning: Komfurvagten venter på installation. Se installationsvejledningens trin 3/6.

Problem: Indikatorlampens paneler blinker lilla-blå.
Løsning: Installation er i gang: venter på trådløs tilslutning. Se installationsvejledningens trin 3/6.

Problem: Indikatorlampens paneler blinker gul-grøn.
Løsning: Installation er i gang: venter på kalibrering. Se installationsvejledningens trin 4/6.

Problem: Enheden udsender gentagne gange alarmer for vandlækage.
Løsning: Det er en vandlækage i køkkenet. Se brugsanvisningen. Lækagesensoren er våd eller beskidt. Tør og rens sensoren. Kontakten til lækagesensoren er ikke korrekt tilsluttet. Tag sikringerne til komfur og ovn ud. Tjek at lækagesensorerne er korrekt tilsluttede. Sæt sikringerne tilbage.

Problem: Indikatorlampens paneler lyser konstant rødt.
Løsning: Enheden er defekt. Tryk på OK-knappen for at finde ud problemtypen ud fra indikatorlamperne. Advarselslampe for vandlækage blinker en gang: problem med radioforbindelsen til strømstyringsenheden. Advarselslampe for lækage blinker to gange: Strømstyringsenheden er defekt. Advarselslampe for lækage blinker tre gange: Strømstyringsenheden er blevet varm. Advarselslampe for kogepladefare blinker en gang: Sensor er defekt. Advarselslampe for kogepladefare blinker tre gange: Strømforsyningen er defekt.

Problem: Installationen går ikke som forventet.
Løsning: Du kan genstarte installationsprocessen når som helst, ved at trykke på funktionsmodusknappen i fem sekunder til du hører signalet og fortsætte installationen fra trin 3/6 (se monteringsanvisningen). Sørg for at komfur og ovn (hvis det er koblet til strømstyringsenheden) er slået fra før du starter installationen. Sørg for at komfur og ovn ikke er aktive = at sikringerne er slået fra før du starter installationen. Sørg for at det er strøm i køkkenet: kontroller sikringer og tilslutninger i forbrugerenhed og tjek mulige afbrydere.

Problem: Ingen af kogepladerne har en børnesikringsalarm.
Løsning: Den trådløse tilslutning er ikke korrekt aktiveret. Kontroller tilslutningen igen: gentag installationen fra trin 3/6.

Problem: Enheden slår strømmen fra komfuret, men strømmen kommer tilbage.
Løsning: Strømstyringsenheden er tilkoblet forkert. Sørg for at strømmens kontrolenhed er tilkoblet korrekt– med andre ord, er komfuret sluttet til udgangskablet.

Problem: Problemer med trin 3/6 under installation.
Løsning: Centralenheden søger ikke efter parringssignal eller strømstyringsenheden sender ikke et parringssignal.

Problem: Trådløs tilslutning bliver ikke dannet.
Løsning: Centralenheden søger kun efter parringssignal fra strømstyringsenheden når lyspanelet blinker lilla-blå. Strømstyringsenheden vil sende parringssignalet i otte sekunder når den er koblet til elnettet. Se installationstrin 3/6. Sørg for at strømstyringsenheden ikke får strøm før du starter på trin 3/6: slå sikringerne fra i sikringsskabet. Hold funktionsmodusknappen nede i 5 sekunder til du hører et lydsignal og genstart installationsprocessen fra trin 3/6. Der er ingen strøm på strømstyringsenheden. Sørg for at det er strøm i køkkenet: kontroller sikringer og tilslutninger i sikringsskabet og tjek mulige afbrydere.

Problem: Problem i installationens trin 4/6 (Kalibrering).
Løsning: Ved kalibrering bruger komfuret ikke strøm. Kalibrering kræver at komfuret benytter mindst 300 W strøm.

Problem: Genkender ikke komfur/kogeplade.
Løsning: Til induktionskomfur bruger du en kompatibel tallerken eller egnet metalgenstand. Når du kalibrerer et komfur, indstil da den største kogeplade på maksimal varme. Sørg for at ovnen er tændt – ikke bare ovn-lyset eller ventilatoren. Komfuret eller ovnen er ikke koblet til strømstyringsenheden. Sørg for at komfuret er koblet til strømstyringsenheden. Centralenheden kan være trådløst koblet sammen med naboens strømstyringsenhed. Gentag installationen for begge komfurvagterne igen fra trin 3/6.

Problem: Sikringerne slår strømmen fra, når strømmen bliver koblet sammen med strømstyringsenheden.
Løsning: Strømstyringsenheden er uforenelig med de elektriske forbindelser. Tjek strømtilslutninger på komfuret og sammenlign dem med etiketten på strømstyringsenheden. Strømstyringsenheden er koblet forkert til. Kontroller tilslutningerne, se etiketten på strømstyringsenheden. Komfurstikket eller stikkontakten er sat forkert i. Kontroller komfurstikkets kabel og stikkontakten. Tjek om komfurkablet eller komfuret er kortsluttet.

Problem: Problemer med at koble strømstyringsenhed til komfur eller elnet.
Løsning: Strømstyringsenhed og elektrisk tilkobling er inkompatible.


Polarhjørnet - Polarskabet

Servicefakturaer uden henvisning fra Røros Metall vil blive afvist. Ved henvendelse skal købsdato og serienummer på aggregatet opgives. Dette finder du bag dækslet eller i luftspalten foran på aggregatet.

Produktionsdato for kølerummet står på væggen inde i skabet.

Mulig årsag: Tilstoppet støvfilter.
Løsning: Støvfilteret SKAL støvsuges mindst hver 3. måned.

Mulig årsag: Mangelfuld ind- og udluftning under og over skabet.
Løsning: Der skal monteres en ventilrist på minimum 220 cm2 under skabet. Luftspalten over skabet skal være minimum 440 cm2.

Mulig årsag: Døren slutter ikke tæt.
Løsning: Gå ind i skabet og luk døren. Lyset skal da slukkes og der må ikke sive lys ind i skabet. Tjek at magnetlisten er hel og rengjort. Bestil eventuelt en ny på serviceskemaet. Opgiv produktionsdato/købsdato for kølerummet. Juster hængslerne så døren bedre kan slutte tæt.

Mulig årsag: Defekt aggregat/lækage af kølervæske.
Løsning: Mål temperaturen i et vandglas midt i skabet efter 1 døgn. Indsend serviceskemaet.

Mulig årsag: Defekt termostat.
Løsning: Bestil ny termostat. Indsend serviceskemaet.

Mulig årsag: Defekt aggregat/lækage af kølervæske.
Løsning: Afbryd aggregatet og lad det stå i 2 timer. Start aggregatet på ny. Indsend serviceskemaet nederst, hvis aggregatet stadig ikke køler. Aflæs serienummeret bag dækslet eller i luftspalten foran på aggregatet.

Mulig årsag: Forkert montering.
Løsning: Bestil nye hængsler på serviceskemaet nederst. Opgiv produktionsdato. Se information længere nede «sådan skifter du hængsler».

Polarskab 2-dørs
Hængsler april 2004 – januar 2007
Hængsler februar 2007 – december 2008
Hængsler januar 2009 – december 2010

Mulig årsag: Defekt kompressor.
Løsning: Forsøg at identificere støjkilden. Kompressorstøj opstår når kompressoren går. Ventilationsstøj er konstant. Rengør filteret, slå aggregatet fra og start det igen efter 5 timer. Lydniveau 36-42 dbA målt 1 m fra skabet når døren er lukket. Indsend serviceskemaet hvis aggregatet stadig støjer.

Mulig årsag: For høj luftfugtighed. For lav temperatur i skabet.
Løsning: Stil et vandglas midt i skabet natten over. Mål temperaturen og sammenlign temperaturen i glasset med temperaturen i displayet på termostaten. Juster til højere temperatur. Dette er specielt vigtigt i sommerhalvåret ved høj luftfugtighed. Tjek at døren slutter tæt, så der ikke kommer varm luft ind. Aggregatet producerer meget vand i sommerhalvåret. Kontroller at drænslangen er monteret på undersiden af aggregatet. Læg slangen op i en passende skål for at opsamle vandet.

Mulig årsag: Tilstoppet drænrør.
Løsning: Fordamperen afises med jævne mellemrum. Dette kondensvand skal fordampe i karret på bagsiden. Slangen som løber derom kan være tilstoppet, så vandet løber ud på forsiden. Gør således for at åbne til slangen:
1. Skru plastdækslet foran aggregatet af.
2. Øverst i venstre hjørne er der et 20 cm langt og 4 cm bredt stykke sort gummitape. Løft det op nedefra. Du ser da ind i en fordamperplade hvor der sikkert ligger lidt vand.
3. I hjørnet af fordamperpladen sidder hullet, som er koblet til drænslangen. Den går ned til kondensboksen hvor vandet automatisk skal fordampe. Det er vigtigt at denne passage er åben. Slangen hejses op med en ståltråd, gardinwire eller lignende til vandet forsvinder. Slangen er ca. 55 cm lang så hejseredskabet skal have tilsvarende længde.

Hvis vandet ikke forsvinder, skal aggregatet tages ud og bagpladen skrues af. Nede til højre ligger fordampningsboksen. Plastslangen kan vippes ud og renses nedefra. Hæld lidt vand i fordamperpladen fra toppen for at kontrollere at vandet løber uhindret gennem slangen. Skær et skråsnit helt yderst på slangen således at hullet bliver større og mindre partikler lettere kan løbe ud.

Der kan danne sig lidt rust i fordamperpladen, fordi beslagene til fordamperen ikke er galvaniserede. Dette er normalt og vil ikke forringe aggregatets levetid.

Mulig årsag: Halogenpære defekt.
Løsning: Skift pæren. Bestil ny transformator hvis det ikke hjælper at skifte pæren. Brug serviceskemaet.

Mulig årsag: LED-skinne defekt.
Løsning: Bestil ny LED-skinne på serviceskemaet. Opgiv aggregatets serienummer som du finder bag dækslet.

Mulig årsag: Transformator defekt.
Løsning: Bestil ny transformator hvis dette er nødvendigt.

Mulig årsag: For høj temperatur på ydersiden af kompressoren.
Løsning: Rengør støvfilteret. Kontroller at det er tilstrækkelig udluftning over og under skabet. Monter eventuelt ekstra ventilrist. Afbryd aggregatet og lad det være slukket i mindst 2 timer før du starter det igen.

Mulig årsag: For høj temperatur på ydersiden af kompressoren.
Løsning: Rengør støvfilteret. Kontroller at det er tilstrækkelig udluftning over og under skabet. Monter eventuelt ekstra ventilrist. Afbryd aggregatet og lad det være slukket i mindst 2 timer før du starter det igen.

Mulig årsag: Dette er normalt.
Løsning: Kompressoren starter og stopper med 6-10 minutters mellemrum. Hver anden time afrimes aggregatet i 15 minutter. Dette er uafhængigt af om døren åbnes.

Mål temperaturen i 1 døgn med termometer i et vandglas placeret midt i skabet. Temperaturen kan variere mellem 4-6 grader.

Slå aggregatet fra. Støvfilteret skal støvsuges mindst hver 3. måned. Kan vaskes ved behov. Tør det grundigt før det sættes på plads igen. Bestil nyt filter her.

Rengøres jævnligt med opvaskemiddel, mikrofiberklud og børste.