Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe omkring våre produkter eller av mer generell art? Her finner du spørsmål og svar på mange ting.

Kullfilter

For at kullfilterteknologi skal ha de beste forutsetninger er det viktig å følge vedlikeholdsanvisningen av fettfilteret. Regelmessig vedlikehold av fettfilteret er med på å danne forutsetning for optimal effekt av ditt kullfilter og vil kunne påvirke utskiftsintervallet på kullfilteret.

Vi anbefaler at det benyttes originalt kullfilter tiltenkt ventilatoren, for optimal effekt.

Kullfilter og monoblockfilter benyttes ved resirkulering av ventilasjonen og må byttes etter angitt tid for å sørge for at osoppfang og ventilering fungerer som det skal.

Klikk på kullfilteret du trenger for å bestille.

Byttes hver 4. måned:
Kullfilter 9250, brukes f.eks. i Lyra, Helios, Sigma, Flora, Cilindro og Neptune.
Kullfilter 9410, brukes i eldre Crystall 1140.
Kullfilter 403709, brukes i Crystall 1140.
Kullfilter 9251, brukes f.eks. i Vero, Argo og Sheen.
Kullfilter 9247, kan brukes på alle produkter som bruker 9251.

Byttes etter 12–18 måneder:
Kullfilter 403296, brukes på 600-modell.
Kullfilter 3298, brukes på Fortuna.
Kullfilter 9818, brukes på 600, Crystall 1160 og Fortuna.

Byttes etter 200 timer (mellom 1–2 år):
Kullfilter 403261, brukes på Leda og Slide.

Byttes etter 450 timer (omtrent 2,5 år):
Kullfilter 403473 RørosHetta Easy Monoblock-filter. Alle kullfilter er laget for å kunne fjerne generell matlukt og kjøttlukt. RørosHettas Monoblock-filter er satt inn med en egen coating for å fjerne fiskelukt.

Byttes etter 900 timer (mellom 4–5 år):
Kullfilter 8521 RørosHetta Monoblock-filter. Benyttes i alle Sense-produkter levert for resirkulasjon. Alle kullfilter er laget for å kunne fjerne generell matlukt og kjøttlukt. RørosHettas Monoblock-filter er satt inn med en egen coating for å fjerne fiskelukt.

Kullfilter 9645 RørosHetta One og Panorama Monoblock-filter. Alle kullfilter er laget for å kunne fjerne generell matlukt og kjøttlukt. RørosHettas Monoblock-filter er satt inn med en egen coating for å fjerne fiskelukt.

Byttes etter 3 000 timer:
403254 Plasma Carbon filter. Les mer om det her.

Send oss en henvendelse her, med bilde av RørosHetta-ventilatoren og filteret du har i dag, så vil teknisk support hjelpe deg med å finne hvilket filter du trenger.

Her finner du også forklaring på hvor du finner serienummer og produktnavn/type.

Hvis du ikke skifter kullfilter etter anbefalt tidsbruk mister filteret sin effektivitet og dette vil redusere luftkvaliteten i boligen kraftig. 

Enkelte kullfilter kan vaskes eller regenereres, men kun de som er beregnet for dette. Se produktanvisning for mer informasjon.

Fettfilter

Legg inn en bestilling her og merk bestillingen med produktnavn/type og type filter du trenger.

Fettfilteret skal ut ifra normalt bruk rengjøres 1 gang i måneden. Over tid vil fettfilteret bli noe svekket, men må som regel avhengig av kvalitet ikke skiftes før det har gått 4-5 år. 

Fettfilteret rengjøres enten ved å bløtelegge dette i oppvaskkum med såpevann eller i oppvaskmaskin. Rengjøres på maks 50 grader i oppvaskmaskinen.

Store fettansamlinger utgjør en stor risiko for spredning av brann. Fett tar veldig fort fyr. Når fettfilteret er tett reduseres også effektiviteten av ventilatoren, og fett spres videre i de øvrige kanalene. 

Kjøkkenhetter og innsatser

Les alltid bruksanvisningen nøye. Mange problemer kan du enkelt løse selv. Feil eller skader som har oppstått ved feilbetjening, misbruk, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig montering er ikke omfattet av reklamasjonsretten.

Servicefakturaer uten henvisning fra Røros Metall vil bli avvist. Ved henvendelse må kjøpsdato og typebetegnelse på hettemodellen oppgis. Typebetengelsen leses av bak fettfilteret.

I alle hettene med Sense teknologi sitter det en liten sirkulasjonsvifte i selve bryterpanelet som går med jevne mellomrom. Noen opplever at lyden fra viften er sjenerende.

Klikk her for å se hvordan du oppdaterer programvaren for Sensorpanelet og der du får mulighet til å slå av denne viften.

Mulig årsak: Feil ventil på yttervegg.
Løsning: Bytt til lamellventil/blafrespjeld.Hold et tørkeark/A4 ark opp under fettfilteret. På trinn 2 skal arket bli sugd opp og feste seg på fettfilteret.

Mulig årsak: Feil montering av ventilasjonskanal.
Løsning: Kanalen skal være uttrekt så godt det lar seg gjøre. Kontakt montøren. Hold et tørkeark/A4 ark opp under fettfilteret. På trinn 2 skal arket bli sugd opp og feste seg på fettfilteret.

Mulig årsak: Spjeld på toppen av motorkassen åpner seg ikke.
Løsning: Kontakt montøren.

Mulig årsak: Tett spjeld.
Løsning: Sjekk om spjeld åpner seg og at avtrekkskanalen er strekt ut. Kontakt montøren.

Mulig årsak: Tett fettfilter.
Løsning: Vask fettfilteret god i maskin eller oppvaskum. Må gjøres minst hver 2. måned.

Mulig årsak: For lite tilluft.
Løsning: Luften som blåses ut må erstattes. Åpne dører til andre rom eventuelt sett vinduet på gløtt.

Mulig årsak: Tett takhatt.
Løsning: Sjekk at det er fri passasje gjennom takhatten dersom kanalen går ut over tak.

Mulig årsak: Feilmontering/strømbrudd.
Løsning: Sjekk hurtigkoblinger/ledninger/strømtilførsel. Kontakt montøren.

Mulig årsak: Defekt bryterpanel.
Løsning: Kontroller først at 24 timers etterventilasjon ikke er aktivert. Bryt strømtilførselen i 1 minutt. Dersom dette ikke virker bestill nytt. Les av typebetegnelsen på modellen. Bruk serviceskjemaet nederst.

Mulig årsak: Defekt kretskort.
Løsning: Les av typebetegnelsen på modellen og bestill nytt. Bruk serviceskjemaet nederst.

Mulig årsak: Trafo defekt ved 20 W halogenpærer.
Løsning: Les av typebetegnelsen på modellen og bestill ny.

Mulig årsak: Sikring defekt ved 50 W halogenpærer.
Løsning: Bytt til ny 1,6 ampere sikring. Fjern fettfilter og sett inn ny sikring bak «FUSE» knappen.

Mulig årsak: Tett kanal/spjeld.
Løsning: Fjern ev. løse gjenstander fra ventilasjonskanalen. Sjekk at spjeldet åpner seg. Kontakt montøren.

Mulig årsak: Defekt/transportskadet motor.
Løsning: Les av typebetegnelsen og bestill ny motor.

Mulig årsak: Filterindikator.
Løsning: Rengjør filteret og hold 24-timersknappen inne i 5 sekunder for å nullstille indikatoren.

Mulig årsak: Filterindikator.
Løsning: Rengjør filteret og hold knapp nr. 3 inne i 5 sekunder for å nullstille indikatoren.

Mulig årsak: Filterindikator.
Løsning: Rengjør filteret og hold venstre knapp (m/viftesymbol) inne i 3 sekunder for å nullstille indikatoren.

Produktstøtte/feilsøking - Komfyrvakt

Problem: Sentralenheten reagerer ikke på noen av knappene og ingen av indikatorlampene er tent.
Løsning: Det ikke er strøm til sentralenheten. Forsikre deg at strømforsyningen er riktig koblet til stikkontakten.  Pass på at kontakten der strømforsyningen er koblet er aktiv. 1: Sjekk sikringene. 2: kontrollere tilkoblingene på kontakten. Sikre at strømkabelen er riktig koblet til sentralenheten. Kontakten bør være nesten helt inne i sentralenheten. På grunn av vannsikker struktur, er koplingen helt stram (gjelder Siro R bare). Sikre at strømkabelen er riktig koblet til Strømforsyningen. Sikre at det er strøm på kjøkkenet: kontroller sikringene og tilkoblinger i forbrukerenhet og sjekk mulige hjemme /borte brytere.

Problem: Sentralenheten reagerer ikke når bestemte knapper brukes i henhold til instruksjonene.
Løsning: Feil på sentralenheten. Komponent som må skiftes ut. Ta kontakt med leverandør.

Problem: Når du trykker to knapper samtidig, er ikke resultatet som forventet.
Løsning: Holde nede to knapper samtidig er litt vanskelig. Prøv igjen nøye ved først å trykke ja, holde nede justeringsmodusknappen og deretter ekstra knappen.

Problem: Indikatorlampens paneler er konstant lilla.
Løsning: Komfyrvakten venter på installasjonen. Se installeringsveiledningen trinn 3/6.

Problem: Indikatorlampens paneler blinker lilla-blå.
Løsning: Installasjon pågår: venter på trådløs tilkobling. Se installeringsveiledningen trinn 3/6.

Problem: Indikatorlampens paneler blinker gul-grønn.
Løsning: Installasjon pågår: venter på kalibrering. Se installeringsveiledningen trinn 4/6.

Problem: Enheten gir gjentatte ganger ut vannlekkasje alarmer.
Løsning: Det er en vannlekkasje på kjøkkenet. Se bruksanvisningen. Vannlekkasje sensoren er våt eller skitten. Tørk og rens sensoren. Kontakten med vannlekkasje sensoren er ikke riktig tilkoblet. Ta ut sikringene for komfyr og ovn. Sjekk at lekkasjesensorene er korrekt tilkoblet. Sett tilbake sikringene.

Problem: Indikatorlampens paneler er konstant rød.
Løsning: Enheten er defekt. Trykk på OK-knappen for å finne ut problemtypen ut ifra indikatorlampene. Varsellampe for vannlekkasje blinker en gang: problem med radioforbindelsen til strømstyringsenheten. Varsellampe for vannlekkasje blinker to ganger: Strømstyringsenheten er defekt. Varsellampe for vannlekkasje blinker tre ganger: Strømstyringsenheten er gått varm. Varsellampe for platetopp fare blinker en gang: Sensor er defekt. Varsellampe for platetopp fare blinker tre ganger: Strømforsyning er defekt.

Problem: Installasjonen ikke går som forventet.
Løsning: Du kan restarte installasjonsprosessen når som helst ved å trykke på funksjonsmodusknappen i fem sekunder til du hører signalet og fortsette installeringen trinn 3/6 (se monteringsanvisningen). Påse at komfyr og ovn (hvis det er koblet til strømstyringsenheten) er slått av før start av installasjon. Påse at komfyr og ovn ikke er aktiv = at sikringene er av før du starter installeringen. Sikre at det er strøm på kjøkkenet: kontroller sikringene og tilkoblinger i forbrukerenhet og sjekk mulige hjem /borte brytere.

Problem: Ingen av komfyr platene ordner en barnesikker lås alarm.
Løsning: Den trådløse tilkoblingen er ikke korrekt aktivert. Kontroller tilkoblingen igjen: gjenta installasjonen fra trinn 3/6.

Problem: Enheten slår av strømmen fra komfyren, men strømmen kommer tilbake.
Løsning: Strømstyringsenheten er koblet feil. Sørg for at strøm kontrollenhet er koblet riktig – med andre ord, er komfyren koblet til utgangskabelen.

Problem: Problemer med trinn 3/6 under installering.
Løsning: Sentralenheten søker ikke etter paringssignal eller strømstyringsenheten sender ikke ett paringssignal.

Problem: Trådløstilkobling blir ikke dannet.
Løsning: Sentralenheten søker etter paringssignal fra strømstyringsenheten bare når lyspanelet blinker lilla-blå. Strømstyringsenheten vil sende paringssignalet i åtte sekunder når den er koblet til strømnettet. Se installeringstrinn 3/6. Forsikre deg om at strømstyringsenheten ikke får strøm før du starter trinn 3/6: slå av sikringer i sikringsskapet. Hold nede funksjonsmodusknappen i 5 sekunder til du hører et lydsignal og restart installasjonsprosessen fra trinn 3/6. Det er ingen strøm til strømstyringsenheten. Forsikre deg om at det er strøm på kjøkkenet: kontroller sikringene og tilkoblinger i sikringsskapet og sjekk mulige hjem / borte brytere.

Problem: Problem i installasjonen trinn 4/6(Kalibrering).
Løsning: Ved kalibrering bruker ikke komfyren strøm. Kalibrering krever at komfyren benytter minst 300 W strøm.

Problem: Gjennkjenner ikke komfyr/platetopp.
Løsning: Med en induksjonskomfyr, bruker du en kompatibel tallerken eller egnet metallgjenstand. Når du kalibrerer en komfyr, slå på den største komfyr platen med maksimal varme. Pass på at ovnen er faktisk slått på – ikke bare ovn-lys eller viften. Komfyren eller ovnen er ikke koblet til strømstyringsenheten. Forsikre deg at komfyren er koblet til strømstyringsenheten. Sentralenheten kan ha blitt trådløst koblet sammen med naboens strømstyringsenhet. Gjenta installasjonen for begge komfyrvaktene igjen fra trinn 3/6.

Problem: Sikringer kutter strømmen når strømmen blir koblet sammen med strømstyringsenheten.
Løsning: Strømstyringsenheten er uforenlig med de elektriske forbindelsene. Sjekk strømtilkoblinger for komfyr og sammenligne den med etiketten på strømstyringsenheten. Strømstyringsenheten er feilkoblet. Kontrollere tilkoblingene, se etiketten på strømstyringsenheten Komfyrpluggen eller stikkontakten er feilkoblet. Kontroller kablingen av komfyrpluggen og stikkontakten.  Sjekk om komfyrkabelen eller komfyren er kortsluttet.

Problem: Problemer med å koble til strømstyringsenhet til komfyren eller strømnettet.
Løsning: Inkompatibel strømstyringsenhet mot elektriskkobling.

Problem: Komfyrvakten lyser konstant rødt etter kalibrering.
Løsning: En feil har oppstått under kalibrering og sensoren må resettes. Klikk her for veiledning.


Polarhjørnet - Polarskapet

Servicefakturaer uten henvisning fra Røros Metall vil bli avvist. Ved henvendelse må kjøpsdato og serienummeret på aggregatet oppgis. Dette finner du bak dekselet eller i luftespalten på aggregatet i fronten.

Produksjonsdato for kjølerommet står på veggen inne i skapet.

Mulig årsak: Tett støvfilter.
Løsning: Støvfilteret MÅ støvsuges minst hvert 3. måned.

Mulig årsak: Mangelfull inn- og utlufting under og over skapet.
Løsning: Ventilrist på minimum 220 cm2 skal monteres under skapet. Luftespalten over skapet skal være minimum 440 cm2.

Mulig årsak: Døren tetter ikke.
Løsning: Gå inn i skapet og lukk døren. Lyset skal da slukkes og det skal ikke sive lys inn i skapet. Sjekk at magnetlisten er hel og rengjort. Bestill eventuelt ny på serviceskjemaet. Oppgi produksjonsdato/kjøpsdato for kjølerommet. Juster hengslene slik at døren tetter bedre.

Mulig årsak: Defekt aggregat/lekkasje av kjølemedium.
Løsning: Mål temperaturen i et vannglass midt i skapet etter 1 døgn. Send inn serviceskjemaet.

Mulig årsak: Defekt termostat.
Løsning: Bestill ny termostat. Send inn serviceskjemaet.

Mulig årsak: Defekt aggregat/lekkasje av kjølemedium.
Løsning: La aggregatet stå avslått i 2 timer. Start aggregatet på nytt. Send inn serviceskjemaet nederst dersom aggregatet fremdeles ikke kjøler. Les av serienummeret bak dekselet eller i luftespalten på aggregatet i fronten.

Mulig årsak: Feilmontering.
Løsning: Bestill nye hengsler på serviceskjemaet nederst. Oppgi produksjonsdato. Se informasjon lenger ned «slik bytter du hengsler».

Polarskapet 2 dørs
Hengsler april 2004 – januar 2007
Hengsler februar 2007 – desember 2008
Hengsler januar 2009 – desember 2010

Mulig årsak: Defekt kompressor.
Løsning: Forsøk å identifisere støykilden. Kompressorstøy oppstår når kompressoren går. Viftestøy er konstant. Rengjør filteret, slå av aggregatet og start det igjen etter 5 timer. Lydnivå 36-42 dbA målt 1 m fra skapet når døren er lukket. Send inn serviceskjemaetdersom aggregatet aggregatet fremdeles støyer.

Mulig årsak: For høy luftfuktighet. For lav temperatur i skapet.
Løsning: Mål temperaturen over natten i et vannglass midt i skapet. Kontroller temperaturen mot temperaturen som vises i displayet på termostaten. Juster til høyere temperatur. Dette er spesialt viktig i sommehalvåret ved høy luftfuktighet. Sjekk at døren tetter godt slik at varmluft ikke kommer inn. Aggregatet produserer mye vann i sommerhalvåret. Kontroller at drensslangen er montert på undersiden av aggregatet. Legg slangen opp i en egnet bolle for å samle opp vannet.

Mulig årsak: Tett drensrør.
Løsning: Fordamperen avises med jevne mellomrom. Dette kondensvannet skal fordampe i det kar på baksiden. Slangen som går dit kan være tett slik at vannet renne ut på forsiden. Gjør slik for å åpne slangen:

  1. Skru av plastdekselet foran aggregatet.
  2. Øverst i venstre hjørne er det en 20 cm lang og 4 cm bred, svart gummitape. Løft den opp nedenfra. Du ser da inn i fordamperpannen der det sikkert ligger litt vann.
  3. I hjørnet på fordamperpannen sitter hullet som er koblet til drensslangen. Den går ned til kondensboksen der vannet automatisk skal fordampe. Det er viktig at denne passasjen er åpen. Slangen må stakes opp med en ståltråd, gardinvaier eller lignende til vannet forsvinner. Slangen er ca. 55 cm lang slik at stakeredskapet må ha tilsvarende lengde.

Dersom vannet ikke forsvinner, må aggregatet tas ut og bakplaten skrus av. Nede til høyre ligger fordampningsboksen. Plastslangen kan vippes ut og renses nedenfra. Hell litt vann i fordamperpannen toppen for å kontrollere at vannet renner uhindret gjennom slangen. Skjær et skråsnitt helt ytterst på slangen slik at hullet blir større og mindre partikler renner lettere ut.

Det kan danne seg litt rust i fordamperpannen fordi festebrakettene til fordamperen ikke er galvanisert. Dette er normalt og vil ikke forringe aggregatets levetid.

Mulig årsak: Halogenpære defekt.
Løsning: Bytt lyspære. Bestill ny trafo dersom skifting av lyspæren ikke virket. Bruk serviceskjemaet.

Mulig årsak: Led-skinne defekt.
LøsningBestill ny ledskinne på serviceskjemaet. Oppgi serienummeret på aggregatet du finner bak dekselet.

Mulig årsak: Trafo defekt.
Løsning: Bestill ny trafo dersom dette er nødvendig.

Mulig årsak: For høy temperatur på utsiden av kompressoren.
Løsning: Rengjør støvfilteret. Kontroller at det er tilstrekkelig utlufting over og under skapet. Monter eventuelt ekstra ventilrist. La aggregatet stå avslått minst 2 timer før du starter det igjen.

Mulig årsak: For høy temperatur på utsiden av kompressoren.
Løsning: Rengjør støvfilteret. Kontroller at det er tilstrekkelig utlufting over og under skapet. Monter eventuelt ekstra ventilrist. La aggregatet stå avslått minst 2 timer før du starter det igjen.

Mulig årsak: Dette er normalt.
Løsning: Kompressoren starter og stopper med 6-10 minutters mellomrom. Annenhver time avrimes aggregatet i 15 minutter. Dette er uavhengig av om døren åpnes.

Mål temperaturen i 1 døgn med termometer i et vannglass plassert midt i skapet. Temperaturen kan variere mellom 4-6 grader.

Slå av aggregatet. Støvfilteret skal støvsuges minst hver 3. måned. Kan vaskes ved behov. Tørk det godt før det settes på plass igjen. Bestill nytt filter her.

Rengjøres jevnlig med oppvaskmiddel, microfiberklut og børste.


Fant du ikke svar på det du lurte på?

Kontakt kundeservice her