Det sosiale rommet

Kjøkkenet er et naturlig knutepunkt i hjemmet hvor vi samles både som familie og venner.